ภาพงานประชุมที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560


Visitors: 5,548