ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอตัวแทนจากชมรม 5 คนเข้า ร่วมอบรม ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นมหานาค กรุงเทพมหานคร


Visitors: 4,959