ข่าว/ประชาสัมพันธ์/การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอ

ต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการปี ๒๕๖๒

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพฯVisitors: 8,709