จะช่วยหนูได้อย่างไร

 LD (Learning Disabilities)

คือความบกพร่องในการเรียนรู้ในเด็กที่มีสติปัญญาฉลาดในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กอื่น

แต่การเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจมี

สติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้ มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน

มีความพิการ หรือปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียได้ถึงร้อยละ 7

 

หนูเป็น LD หรือเปล่านะ?
อาการแสดงอาจมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน ดังนี้

ปัญหาในการอ่าน เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ เพิ่มคำ สลับพยัญชนะ ผสมคำ แยกคำอ่านไม่ได้ อ่านไม่ได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย

ปํญหาในการเขียน เช่น เขียนตัวหนังสือกลับหลัง เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ หรือ เขียนคำสลับตำแหน่งกัน ทำให้เขียนช้าและไม่ชอบเขียน

ปัญหาในการคำนวณ เช่น เขียนตัวเลขผิด ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขหลักต่างๆไม่เข้าใจเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณตัวเลข

ปัญหาในการคิด เช่น ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ สับสนในการทำตามคำสั่ง การให้เหตุผลไม่ดีพอเรียนแล้วก็ลืม


รู้ไหมว่าหนูรู้สึกอย่างไร?
หนูมักรู้สึกว่าตนเองเรียนไม่เก่ง มีปมด้อย มีอารณ์เศร้า บางครั้งเมื่อหนูถูกบังคับให้ทำงานซ้ำๆ หรือเรียนพิเศษหนูก็จะต่อต้านการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน หนูมักพูดจาฉลาดโต้ตอบได้ดี แต่พอให้อ่าน เขียน คำนวณ หนูกลับทำได้ไม่ดี ทำให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ดุว่าหนูเป็นเด็กขี้เกียจ ดื้อ เกเร เพื่อนหนูบางคนก็อายที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ใครรู้ ก็เลยปฏิเสธการทำสิ่งต่างๆ ที่ทำไม่ได้

 

จะช่วยหนูอย่างไรดี ?

 

-พาหนูพบคุณหมอ ให้คุณหมอซักประวัติอย่างละเอียดจากผู้ปกครอง มีแบบสอบถามให้คุณครูของหนูตอบ มีการวัดระดับเชาว์ปัญญา วัดความสามารถทางการเรียนด้านต่างๆ
-ตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตวิทยา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
-ให้ความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือหนูและครอบครัวทางด้านจิตใจ
-ช่วยหนูทางด้านการเรียน โดย ครูการศึกษาพิเศษ
-ถ้าหนูมีภาวะอื่นร่วมด้วย เช่น สมาธิสั้น ซึมเศร้า คงต้องให้หนูกินยา
-การบำบัดทางเลือกอื่นๆ เช่น ศิลปะบำบัด

 

การกระตุ้นระบบประสาทและความรู้สึกLD เป็นโรคที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ควรได้รับการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล (Individualized Educational Program, IEP) เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนและวิธีการประเมินให้เหมาะสม เช่น เน้นการฟัง การเห็น การลงมือทำ หรือใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนได้ในโรงเรียนปกติ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนบริการจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
โทร 02-725-9595, 02-399-2822 หรือ email : contact@manarom.com
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากhttp://www.manarom.com/

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,546