กิจกรรม/การดำเนินงาน

นายกสามาคมฯ ร่วมหารือกับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง แนวทางการทำงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

 

Visitors: 8,706