กิจกรรม/การดำเนินงาน

นายกสามาคมฯ ร่วมหารือกับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง แนวทางการทำงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,006