ประวัติสมาคมฯ

ชื่อภาษาอังกฤษของสมาคมอยู่บรรทัดบน บรรทัดล่างเป็นชื่อภาษาไทยของสมาคมล้อมรูป ทรงตัวนก  ซึ่งมีรูปทรงดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางเอาไว้  มีจุดคั่นกึ่งกลางระหว่างตัวอักษรสองภาษา และมีวงกลมสีฟ้าล้อมกรอบตัวอักษร  และรูปทรงทั้งสองอยู่ข้างนอก  ซ้อนด้วยวงกลมสีส้มเป็นวงใน  ทั้งนี้รูปทรงตัวนกสีฟ้าเป็นรูปทรงที่คลี่คลายมาจากลวดลายไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตแบบไทย ดัดแปลงมาจากตัวแอลในภาษาอังกฤษ และสีฟ้ายังแสดงความรู้สึกลุ่มลึก หนักแน่น มั่นคง และมีทัศนคติเชิงบวกของผู้เป็นพ่อแม่  ผู้ปกครอง   รูปทรงดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีส้มโผล่พ้นออกมาตรงกลางมีลักษณะเหมือนตัวดีในภาษาอังกฤษ และยังแสดงสัญลักษณ์ของลูกหลานที่มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยพลัง รูปทรงโดยรวมยังดูคล้ายพระอาทิตย์โผล่พ้นจากทะเลตะวันออก อันหมายถึงพื้นภูมิของสมาคมหมายถึง ลูกหลานคนไทย มีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยประคับประคองดูแลและสนับสนุนลูกหลานของตนจนกระทั่งเรียนรู้ได้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบงาน  และอยู่ในสังคมได้ จนพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตเครื่องหมายของสมาคมนี้ใช้เฉพาะในกิจการของสมาคม

เป็นสมาคมที่เกิดจากการ แนะนำของศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ ให้จัดจัดตั้งรวมตัวเป็นชมรมผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้ง dyslexia และเรียนรู้ช้า และส่งเรื่องของรับทุนทำกิจกรรมชีวิต

จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ต่อมา นายกเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม แนะนำให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ จากมูลนิธิพระมหาไถ่ แนะนำให้ขอทุนจากกองทุนส่วนกลางคณะทำงานและกรรมการ ได้เห็นชอบและดำเนินกิจกรรมมาจนทุกวันนี้


-------------------------------------------------------------------------

โลโก้ สมาคม 
ออกแบบและบรรยายโดยนายนฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

จิตรกรพิการ ด้านร่างกาย

Visitors: 7,979