..... ผู้ประสงค์บริจาคสมทบทุนสนับสนุนสมาคมฯ สามารถบริจาคได้โดย...โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมส่งเสริมศักยภาพ บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ แห่งประเทศไทย” ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020076795564 , ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนันสนุนสมาคมฯ มา ณ ที่นี้ด้วย

โครงการเกษตรกรรมยังยืนของเรา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้และครอบครัว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ เพื่อฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพ ส่งเสริมเจตคติอันดีให้เกิดในสังคม

เรียน บุคคล หน่วยงาน ชมรม ฯลฯ 

   ปัจจุบัน ภารกิจของสมาคมฯ ในการให้บริการ แก่คนพิการที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ การจัดหางาน สร้างอาชีพ คนพิการเพื่อคุณภาพชีวิต ... ทางสมาคมฯ มีนโยบาย เกี่ยวกับการจ้างงาน อาชีพ ซึ่งทางสมาคมฯ มีบุคลากรด้านแรงงาน ช่วยทำแผน  แต่ยังขาดผู้ดำเนินการตามแผนงานของสมาคมฯ  จึงใคร่ประกาศรับบุคคล หน่วยงาน ชมรม ฯลฯ ที่สนใจ เข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม ทักแชท ในไลน์เบอร์ 085-1417785/ โทรเบอร์ 085-1417785 หรือทักแชทมาที่ Facebook สมาคมฯ คลิกที่ลิ้งได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/thaidyslexia
Visitors: 8,707