28 มิ.ย. - 4 ก.ค.62 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสินค้า ผู้ผลิตพบผู้บริโภค" เพื่อหารายได้สมทบทุนส่งเสริมวิชาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ในประเทศไทย มีการจัดจำหน่ายสื่อเสริมทักษะสมองและการเรียนรู้ พร้อมเสวนาปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ เสริมพลังพ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้ช่วย ผู้ดูแล ให้เข้าใจ และรู้จักภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยพวกเขาค้นพบศักยภาพ "เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ออกร้านฟรี "รับจำกัด" สนใจติดต่อได้ที่... คุณวรรณ 086-886-7001 ..... , ..... ผู้ประสงค์บริจาคสมทบทุนสนับสนุนสมาคมฯ สามารถบริจาคได้โดย...โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมส่งเสริมศักยภาพ บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ แห่งประเทศไทย” ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020076795564 , ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนันสนุนสมาคมฯ มา ณ ที่นี้ด้วย

โครงการเกษตรกรรมยังยืนของเรา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้และครอบครัว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ เพื่อฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพ ส่งเสริมเจตคติอันดีให้เกิดในสังคม

Visitors: 2,005